✕ Stäng

Sluta röka – så gör du

Vill du sluta röka? Sätt ett stoppdatum och bestäm dig till hundra procent. Om du har svårt att sluta på egen hand kan du ta kontakt med vården.

Om du ska sluta röka är det viktigt att du sätter ett stoppdatum för när du ska sluta röka. Denna dag ska du kasta alla tobaksprodukter.

Om du har svårt att klara abstinensen kan du använda nikotinläkemedel vid behov.

Om du behöver ytterligare hjälp ska du söka vård på exempelvis en vårdcentral.

Sluta röka med hjälp av vården

Att sluta rökaSocialstyrelsen rekommenderar KBT (terapeutiska samtal) eller motiverande samtal i samband med medicinering för att sluta röka.

Rökning är ett nikotinberoende samtidigt som det är ett socialt och psykologiskt beroende. Behandlingen måste därför vara motiverande, samtidigt som man får hjälp med att hantera abstinens efter nikotin.

Under rökavvänjningen

Under din rökavvänjning kommer du att få information om riskerna med rökning. Och hjälp med att fundera ut olika utvägar – hur du lättast lyckas.

Du kommer få avvänjningsstöd och också information om de olika läkemedlen, hur de fungerar och vad som passar dig.

Abstinens – så står du ut

Röksug – kom ihåg att röksuget går över inom någon minut. Tänk på motiven till att du har slutat röka och drick lite vatten.

Trötthet – under de två första veckorna kan du känna en trötthet, men det går alltså över.

Irritation och rastlöshet – detta går över. Försök att hitta på roliga saker och träna mer.

Nedstämdhet – du kan få en känsla av tomhet. Känslor som du tidigare kanske hade men som du fyllde genom att ta en cigarett? Om nedstämdheten håller i sig ska du söka professionell hjälp.

Hungrigare/viktökning – du kan få en ökad aptit så ät ordentliga måltider och börja träna mer. Se till att ät mellanmål. Om du känner att du hela tiden vill ha något i munnen så kan du välja sockerfria tuggummin som ett alternativ i början.

Storrökare behöver ofta mer hjälp

Storrökare, de som röker över 20 cigaretter om dagen, slutar sällan tvärt. Ofta har dessa personer en lång resa framför sig, ibland med återfall. Dessa kräver mer stöd från vården för att lvckas. 

Alternativa avvänjningsmetoder

Det finns även andra metoder för rökavvänjning, men dessa saknar vetenskaplig grund. Exempel på dessa metoder är akupunktur, hypnos och intensivrökametoden.

Hjälp snabbt i telefon

Du kan alltid ringa Sluta-Röka-Linjen på telefonnummer 020-84 00 00. Det är gratis att ringa dit och där får du rådgivning och stöd under hela din resa.

Linjen har öppettiderna måndag-torsdag 9.00-20.00 och fredag 9.00-16.00.

 

Senaste Nytt