Sluta röka – så gör du

Vill du sluta röka? Sätt ett stoppdatum och bestäm dig till hundra procent. Om du har svårt att sluta på egen hand kan du ta kontakt med vården.

Rökavvänjning är den process du går igenom för att bli av med vanan att inhalera röken från tobaksprodukter.


Det viktigaste att tänka på vid rökstopp

Sätt ett stoppdatum för när du ska sluta röka, då ska du slänga alla tobaksprodukter.

Om du har svårt att klara abstinensen kan du använda nikotinläkemedel vid behov.

Om du behöver ytterligare hjälp ska du söka vård på exempelvis en vårdcentral.

Sluta tvärt eller trappa ner?

Att sluta röka tvärt innebär att du från en dag till en annan, från en minut till nästa går från att vara rökare till att vara icke-rökare. Denna metod fungerar för vissa men kräver mycket motivation och kan innebära en tuff period med abstinensbesvär.

För dig som har försökt sluta röka flera gånger kan nedtrappning fungera bättre. Då minskar du successivt antalet cigaretter du röker per dag fram till ditt stoppdatum då du slutar röka helt. En fördel med denna metod är att du i början kommer må bättre av att röka mindre vilket ger extra motivation. Men abstinensbesvären kommer du förmodligen inte helt undan.

Nikotinläkemedel

Båda metoderna, att sluta tvärt och att trappa ner, kan kombineras med nikotinhjälpmedel. Under perioden innan du slutar röka eller under nedtrappningsperioden kan du börja testa vilket nikotinhjälpmedel som fungerar bäst för dig (tuggummi, plåster, inhalator osv.).

För många är en kombination av nikotinläkemedel det bästa alternativet för att få rätt hjälp i rätt situation.

Läs mer om olika nikotinhjälpmedel här.

 

Sluta röka med hjälp av vården

Socialstyrelsen rekommenderar KBT (terapeutiska samtal) eller motiverande samtal i samband med medicinering för att sluta röka.

Rökning är ett nikotinberoende samtidigt som det är ett socialt och psykologiskt beroende. Behandlingen måste därför vara motiverande, samtidigt som man får hjälp med att hantera abstinens efter nikotin.

Under rökavvänjningen

Under din rökavvänjning kommer du att få information om riskerna med rökning. Och hjälp med att fundera ut olika utvägar – hur du lättast lyckas.

Du kommer få avvänjningsstöd och också information om de olika läkemedlen, hur de fungerar och vad som passar dig.

Abstinens – så står du ut

Röksug – kom ihåg att röksuget går över inom någon minut. Tänk på motiven till att du har slutat röka och drick lite vatten.

Trötthet – under de två första veckorna kan du känna en trötthet, men det går alltså över.

Irritation och rastlöshet – detta går över. Försök att hitta på roliga saker och träna mer.

Nedstämdhet – du kan få en känsla av tomhet. Känslor som du tidigare kanske hade men som du fyllde genom att ta en cigarett? Om nedstämdheten håller i sig ska du söka professionell hjälp.

Hungrigare/viktökning – du kan få en ökad aptit så ät ordentliga måltider och börja träna mer. Se till att äta mellanmål. Om du känner att du hela tiden vill ha något i munnen så kan du välja sockerfria tuggummin som ett alternativ i början.

Storrökare behöver ofta mer hjälp

Storrökare, de som röker över 20 cigaretter om dagen, slutar sällan tvärt. Ofta har dessa personer en lång resa framför sig, ibland med återfall. Dessa kräver mer stöd från vården för att lyckas. 

Alternativa avvänjningsmetoder

Det finns även andra metoder för rökavvänjning, men dessa saknar vetenskaplig grund. Exempel på dessa metoder är akupunktur, hypnos och intensivrökametoden.

Hjälp snabbt i telefon

Du kan alltid ringa Sluta-Röka-Linjen på telefonnummer 020-84 00 00. Det är gratis att ringa dit och där får du rådgivning och stöd under hela din resa.

Linjen har öppettiderna måndag-torsdag 9.00-20.00 och fredag 9.00-16.00.