E-cigaretter klassas som läkemedel (igen)

Kammarrätten slår nu fast att e-cigaretter ska klassas som läkemedel. Vilket innebär att de bara får säljas med tillstånd från Läkemedelsverket. Domen kommer att överklagas.


elciggE-cigaretter innehåller nikotin, vilket har en farmakologs effekt vid exempelvis rökavvänjning. Det är därför Kammarrätten väljer att stå kvar vid beslutet om att e-cigaretter ska klassas som läkemedel. En dom som redan i somras beslutades av Förvaltningsrätten.

Men domen har redan överklagats av företaget som förlorade prövningen. Denna gång till högsta förvaltningsdomstolen.