Rökning straffar lågutbildade kvinnor – lever kortast

Svenska forskare presenterar dramatiska siffror som visar att lågutbildade kvinnors livslängd inte ökar i takt med resten av befolkningen. Boven i dramat är rökning.


Livslängden ökar stadigt i Sverige och har gjort så de senaste årtionden. Men forskare vid Stockholms universitet visar, i en ny studie, ett undantag – kvinnor vars högsta utbildning är grundskola.

Deras livslängd ökar inte i takt med resten av befolkningen och orsaken är rökning.

– För kvinnor i Sverige som bara har en grundskoleutbildning har livslängden i princip legat still under 20-30 år, men för andra sociala grupper har den ökat. Rökning är en väldigt stor del av det här mönstret, säger Olof Östergren, forskare bakom studien, i ett pressmeddelande.

Dramatiska siffror

Studien är baserad på data från register över utbildning och dödsorsak i Sverige mellan 1991 till 2008. Resultaten visar att medellivslängden för kvinnor med universitetsexamen under den perioden ökade med fem månader.

För kvinnor med grundskoleutbildning var ökningen bara en månad. Räknar man dock bort de som är rökare ökar medellivslängden med fyra månader, mer likt högutbildade kvinnor.

– Skillnaderna kan vara små men när det handlar om förväntad livslängd är det här dramatiska siffror. Dödsfall som beror på rökning är mer än tre gånger vanligare bland kvinnor med grundskoleutbildning än bland kvinnor med universitetsexamen, säger Olof Östergren.

Han menar att resultaten indikerar sociala hälsoklyftor i Sverige, likt andra länder, trots vår ambitiösa välfärdspolitik. Klyftorna verkar dessutom öka i rask takt tillsammans med ojämlikhet i livslängd bland kvinnor.

Medan dödlighet orsakat av rökning ökar bland kvinnor i Sverige, minskar det bland män. En möjlig förklaring kan vara att män i större utsträckning använder snus och snus inte är lika skadligt som rökning.

Kvinnors livssituation kan vara ännu en förklaring. Tidigare forskning har visat att en pressad livssituation gör det svårare att sluta med skadligt beteende som rökning. Färre försöker sluta röka samtidigt som personer med färre resurser har mindre chans att lyckas. Sist men inte minst blir kroppen mer mottaglig för den skadliga effekten av till exempel tobak och alkohol under en pressad livssituation.

Läs mer om olika hjälpmedel för att sluta röka.