Risker med rökning

50 procent av alla rökare dör i förtid. Dessutom ökar risken för andra icke-dödliga sjukdomar.


lungcancerCigarettröken innehåller 4 000 olika kemiska ämnen varav ett 40-tal är rent cancerframkallande.

Att rökning ger lungcancer är ett välkänt faktum, men att 80-90 procent av alla personer som får lungcancer är rökare är skrämmande siffror som kanske inte alla känner till.

Bortsett från lungcancer finns det ungefär 20 andra cancerformer som även de är orsakade av rökning.

Om du röker har du en större risk att drabbas av:
 • Astma
 • KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom
 • Lunginflammation
 • Hjärt- och kärlsjukdomar
 • Stroke
 • Hjärtinfarkt
 • Ett 20-tal andra cancersjukdomar såsom cancer i urinblåsan, matstrupen, bukspottkörteln och tarmen
Dessutom kan rökning orsaka:
 • Dålig hy som åldras i förtid
 • Rynkor
 • Dålig blodcirkulation
 • Ökad puls
 • Högre blodtryck
 • Kalla händer och fötter
 • Försämrad lungkapacitet
 • Dålig kondition
 • Försämrade chanser att bli med barn
 • Sämre immunförsvar
 • Diabetes
 • Reumatism
 • Åldersblindhet
 • Demens
 • Sömnsvårigheter