Norges nya förslag om tobaksförbud

Norges läkarförbund vill se ett rökfritt samhälle år 2035. Läs mer om deras vågade förslag.


sluta-rokaLäkare i Norge föreslår en lagändring som skall förbjuda försäljning av tobak till alla födda efter millennieskiftet. Detta med mål att fasa ut rökning helt och hållet i Norge till år 2035.

Liknande förslag har tagits upp i andra länder men förblir än så länge i idéstadiet. Norges läkarförbund hoppas få med sig politikerna i denna kamp men det kan ta lång tid att genomföra en sådan lagändring.

Idag är det 18-års gräns på tobaksförsäljning i Norge.