Test kan visa hur du bör sluta röka

Beroende på hur snabbt din kropp bryter ner nikotin så svarar du olika på olika rökavvänjningsläkemedel. Detta enligt en ny studie.


De personer som bryter ner nikotin snabbare har större chans att sluta röka om de får läkemedlet vareniklin istället för vanliga nikotinplåster. Det visar en ny studie som är publicerad i Lancet Respiratory Medicine.

De som däremot bryter ner nikotin långsammare har lika stora chans till rökstopp oavsett vilket rökavvänjningsläkemedel de använder.

För att avgöra om du har en långsam eller en snabbare nedbrytning av nikotin krävs dock ett blodprov där två nedbrytningsprodukter av nikotin mäts.

Enligt forskarna från studien är testet relativt enkelt och skulle kunna införas i vården.