Rökning farligare än man tidigare trott

Fler dör eller blir sjuka av rökning än man tidigare beräknat.


Enligt en studie från Karolinska Institutet gjord åt Socialstyrelsen så är det fler som blir sjuka eller dör av rökning.

Tidigare har bara de stora folksjukdomarna så som cancer och lung-, hjärt- och kärlsjukdomar räknats. Men det finns flera andra sjukdomssamband som är kopplade till rökning.

Varje år dör ungefär 8000 personer av de stora kända rökrelaterade sjukdomarna så som lungcancer, KOL, stroke och hjärtinfarkt. Men dessutom dör 4000 rökare varje år i ett 40-tal andra sjukdomar som beror på rökning.