Manliga rökare tappar Y-kromosomen

Om du är man och röker så riskerar du att förlora dina Y-kromosomer. Något som kan ge stora negativa effekter.


Manliga rökare tappar Y-kromosomenDet finns ett samband mellan män som röker och skador på Y-kromosomen. Det visar ny svensk forskning. Detta kan vara förklaringen till att män som röker i högre grad får lungcancer än rökande kvinnor.

I forskningen har man kunnat se att män som är 70 år eller äldre har en tendens att tappa Y-kromosomen i sina blodceller. En stor riskfaktor till detta är rökning.

– De män som var i 70-års ålder och hade stora förluster av Y-kromosomer dog 5,5 år efter blodtagningstillfället. De som inte hade några stora förluster dog i genomsnitt efter 11 år, säger Lars Forsberg, forskare och huvudansvarig till studien, till SVT.