Rökavvänjning är den process du går igenom för att bli av med vanan att inhalera röken från tobaksprodukter.